Bachdage og inspirationsdage for Bachstuderende/Bachterapeuter


Bachdag - den årlige inspirationsdag
Er for alle med interesse for Bach Blomsterremedier og arrangeres i Silkeborg eller Roskilde 1 x årligt. 
Vi forventer at arrangere en Bachdag i Silkeborg 2020.

Kurser for Bachterapeuter
Casu tilbyder bl.a. disse 5 kurser, som du enten kan plukke af eller tage som ét forløb og derved spare.
Download brochuren med nedenstående indhold her

1.
Vi øver Bach-samtalen på klienter på skolen.
Om formiddagen begge dage arbejder deltagerne sammen 2 og 2 på en udefrakommende klient i det omfang, at de kan ’skaffes’.
Den ene deltager er terapeut, den anden er observatør. Man hjælper hinanden gennem at være hinandens livline og evaluere sammen. Dagen efter skifter man roller. Eftermiddagen bruges til under supervision at gennemgå de behandlinger, der er udført.

Ledreborg d. 28-29/10 -2019, kl. 10-16 (12 timer).
Silkeborg d. 21-22/10-2019, kl. 10-16 (12 timer). Aflyst i Silkeborg. Mail hvis du er interesseret i dette kursus.

2.
Bachterapi til børn
Dagene skal bruges til at blive dygtigere til at behandle børn og unge.
Første dag er der oplæg om, hvilke Bachremedier, der især egner sig til børn.
På anden dagen har vi samtaler med forskellige forældre om det barn, de ønsker, der skal behandles.
Vi har ikke børnene med i undervisningen, da det er for voldsomt for dem.

Ledreborg d. 27-28/1-2020, kl. 10-16 (12 timer).
Silkeborg d. 3-4/2-2020, kl. 10-16 (12 timer). Aflyst i Silkeborg. Mail hvis du er interesseret i dette kursus.

3.
Typeremedierne i dybden
Typeremediernes dybde gennemgås, og alle bliver dygtigere til at typebestemme klienter.
Vi kommer også til at arbejde praktisk gennem demonstrationer, hvor Susanne og deltagerne prøver at typebestemme.

Ledreborg d. 23-24/3-2020, kl. 10-16 (12 timer).
Silkeborg d. 20-21/4-2020, kl. 10-16 (12 timer).

4.
Den spirituelle dybde i Bachremedierne
På dette kursus kommer vi dybere ind i remedierne og lærer om den specielle sjælskvalitet, de hver især besidder.
Vi ser på, hvordan disse kvaliteter kan bruges på den spirituelle rejse, vi alle er på.

Ledreborg d. 8-9/6-2020, kl. 10-16 (12 timer).
Silkeborg d. 24-25/8-2020, kl. 10-16 (12 timer).

5.
Lær at sætte mål for behandlingen og for livet.
Ved at sætte et konkret mål for behandlingen, bliver det tydeligere, hvilke remedier, der bør udvælges.
Vi går videre end de personlige mål og lærer at sætte Sjælsmål ved at se på den længsel, som Dr. Bach talte om.
Vi ser ofte kun de ydre ubalancer, fordi det er disse, vi vælger Bachremedier ud fra.
Men hvad ligger der bag? Hvor vil klienten dybest set gerne hen?

Ledreborg d. 21-22/9-2020, kl. 10-16 (12 timer).
Silkeborg d. 2-3/11-2020, kl. 10-16 (12 timer).

Pris for det samlede forløb
Prisen er 9.750 kr. svarende til 1.950 kr. for et 2 dages kursus inkl. materiale og bevis samt kaffe/the/snacks.
Beløbet betales i 5 rater á 1.950 kr. d. 1/9-19, d. 1/11-19, d. 1/2-20, 1/4-20 og d. 1/8-20, 
Man betaler uanset, om man bliver forhindret, da man binder sig til det samlede forløb.
Du sparer 1750 kr., hvilket næsten svarer til ét gratis kursus.

Pris pr. kursus
2150 kr.
*****

Andre kurser af interesse for Bach-interesserede
Læs mere her på denne side

*****

LYT og kom i dybden med Hovedgrupperne og de enkelte Bachremedier
38 MP3 lydfiler á ca. 8-10 minutters varighed samt 7 kompendier, en for hver hovedgruppe, ca. 10-15 sider pr. kompendie (pdf).
Samlet pris: 299 kr.
Bestil

*****

HUSK at tilmelde dig mit nyhedsbrev så du er sikker på at få information om alt det spændende.
Tilmeld dig på forsiden af min hjemmeside (automatisk system).